Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп пословног простора