Одржана прва седница Скупштине општине Куршумлија у 2017. години

Наставља се израда потпорних зидова, на реду је зид у насељу Расадник
21. марта 2017.
Најаве пројекција филмова у Куршумлији
22. марта 2017.

Одржана прва седница Скупштине општине Куршумлија у 2017. години

У петак 17. марта са почетком у 10 часова одржана је прва седница Скупштине општине Куршумлија у 2017. години, којом је председавао председник Скупштине – Дејан Ловић. На дневном реду нашло се 20 тачака о којима су куршумлијски одборници одлучивали.

Прва тачка дневног реда односила се на разматрање оставке члана Општинског већа општине Куршумлија – Радована Раичевића. На предлог председника општине Радољуба Видића за новог члана Општинског већа изабран је Дарко Милојевић, професор историје.

Већином гласова усвојен је и предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна за прошлу годину, предлог Одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачког акта јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Куршумлија”, као и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породице са децом на територији куршумлијске општине.

У наставку седнице одборници Куршумлије подржали су предлог Одлуке о прихватању понуде Министарства одбране за прибављање непокретности дела касарне “Топлички устанак”, а усвојен је и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о измени и допуни Планова Детаљне регулације “Расадник 2 и Расадник 3”, предлог Одлуке о измени Одлуке о изради Плана Детаљне регулације “Уређење корита реке Топлице”, као и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације “Постројења за пречишћавање отпадних вода”.

Такође су усвојени: Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 2016. годину, предлог Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 2017. годину, предлог за доношење Оперативног плана одбране од поплава за водотоке другог реда на територији општине Куршумлија, као и Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развија за 2016. годину.

Већином гласова, а на предлог Управног одбора Дома здравља и Комисије за прописе – др Уранија Петровић – специјалиста опште медицине, именована је за директора ове здравствене установе у Куршумлији. Уједно је усвојен и предлог о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавних предузећа општине Куршумлија, коју ће чинити: Божидар Милијановић – председник, Јовановић Славиша, Милојевић Дарко, Дељанин Братислав и Радуновић Игор – чланови.