Наставља се израда потпорних зидова, на реду је зид у насељу Расадник