Одржана 7. седница Скупштине општине Куршумлија у 2021. години

Јавна расправа о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
19. новембра 2021.
Јавни позив Комесаријата за избеглице за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица у Србији
22. новембра 2021.

Одржана 7. седница Скупштине општине Куршумлија у 2021. години

У петак 19. новембра одржана је седма седница Скупштине општине Куршумлија у 2021. години којом је председавао Славимир Михајловић.

Најважнија тачка дневног реда односила се на разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Куршумлија за период јануар – септембар 2021. године, о којој је детаљно говорио помоћник председника општине  Небојша Јовић.

У наставку седнице одборници су детаљно дискутовали о Информацији о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године. Усвојен је и предлог Одлуке о утврђивању права коришћења зграде за спорт и физичку културу, као и предлог Одлуке о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач Општина Куршумлија.

На поменутој седници већином гласова усвојен је и предлог Одлуке о давању сагласности на конверзију потраживања општине Куршумлија у удео Општине Куршумлија у капиталу субјекта приватизације Симпо Шик д.о.о. Куршумлија, као и предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изради ПДР Куршумлија на простору комплекса Стара касарна.

Одборници Скупштине општине Куршумлија једногласно су усвојили Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија, Драшку Гвозденовићу, због истека периода на који је именован, док је  Младен Гилић дипломирани инжењер грађевинарства из Куршумлије именован за директора овог предузећа.