Јавни позив Комесаријата за избеглице за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица у Србији

Одржана 7. седница Скупштине општине Куршумлија у 2021. години
20. новембра 2021.
Завршени радови у селу Пепељевац, наставља се санација путева и на другим локацијама
23. новембра 2021.

Јавни позив Комесаријата за избеглице за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица у Србији

Комисија за решавање стамбених потреба избеглица Комесаријата за избеглице и миграције, именована решењем комесара од 12. новембра 2021. године (у даљем тексту: Комисија), дана 20. новембра 2021. године, расписује Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица, у више градова и општина у Србији, намењене за решавање стамбених потреба избеглица.

Преглед локација и квадратура стамбених јединица које се дају у закуп налазе се у следећим општинама и градовима:

 • Житиште
  • Банатско Карађорђево, Булевар Војводе Мишића – 38,00 м2
  • Банатско Карађорђево, Булевар Војводе Мишића – 39,00 м2
  • Банатско Карађорђево, Булевар Војводе Мишића – 39,00 м2
 • Нова Црња
  • Насеље Радојево, Иво Лоле Рибара – 53,00 м2
  • Насеље Радојево, Иво Лоле Рибара – 53,00 м2
  • Насеље Радојево, Иво Лоле Рибара – 53,00 м2
  • Насеље Александрово, Жарка Зрењанина – 38,00 м2
 • Алибунар
  • Селеуш, Улица Личка – 44 м2
  • Селеуш, Улица Личка – 41 м2
  • Селеуш, Улица Личка – 41 м2
  • Владимировац, Личка – 43 м2
  • Владимировац, Личка – 43 м2
 • Велика Плана
  • Крњево, Булевар Ослобођења – 33 м2
 • Бела Црква
  • Банатска Суботица, Светосавска – 38 м2
  • Банатска Суботица, Светосавска – 38 м2
  • Банатска Суботица, Светосавска – 39 м2
  • Јована Поповића – 34 м2
 • Вршац
  • Гудурица, Виноградарска – 38 м2
 • Пландиште
  • Милетићево, Дрварска – 38 м2
  • Милетићево, Дрварска – 39 м2
 • Сомбор
  • Гаково, Лазара Ђукића – 38,00 м2
  • Гаково, Лазара Ђукића – 38,00 м2
  • Растина, војводе Радомира Путника – 39,00 м2
 • Крагујевац
  • Љубе Вучковића – 23 м2
 • Неготин
  • Градиште – 66 м2
 • Дољевац
  • Стари млин, Вука Караџића – 53 м2
  • Стари млин, Вука Караџића – 53 м2
 • Ниш
  • Паси Пољана, Чедомира Крстића – 32 м2
 • Кладово
  • Брза Паланка, Иве Андрића – 42,00 м2
  • Брза Паланка, Иве Андрића – 42,00 м2
  • Брза Паланка, Иве Андрића – 43,00 м2
 • Прокупље
  • Бранка Ћопића – 32 м2

Стамбене јединице могу бити додељене у закуп на одређено време са могућношћу куповине избеглицама које су статус избеглице стекле у складу са Законом о избеглицама, као и лицима којима је престао статус избеглице – регулисали су пребивалиште у Републици Србији (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и члановима њихових породичних домаћинстава.

Услови за избор корисника

 1. да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено пребивалиште у Републици Србији (наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, као и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
 2. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
 3. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
 4. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
 5. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 6. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 7. да имају пријављено боравиште/пребивалиште у претходне две године на територији Републике Србије, пре објављивања ових јавних позива;
 8. да су до дана подношења пријаве на јавни позив измирили обавезе по основу закупа стамбене једнице (односи се на закупце стамбених јединица које су им од стране јединице локалне самоуправе додељене у закуп, без могућности куповине).

Пријава на јавни позив

Заинтересована лица достављају попуњен и потписан образац пријаве (Образац за пријављивање може се преузети код повереника за избеглице и миграције, као и на сајту Комесаријата за избеглице и мигерације www.kirs.gov.rs (у даљем тексту: Комесаријат) и следеће доказе уз пријаву за себе и чланове породичног домаћинства:

 1. Фотокопију избегличке легитимације/решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);
 2. Фотокопију личне карате за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане личне карте уколико је у питању лична карта са чипом);
 3. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копија поднетог захтева за пријем у држављанство Републике Србије за све чланове домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 4. Изјаву оверену код бележника да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Р Србији, држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; да не могу да користе непокретност у држави порекла или другој држави; да од стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Р Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у РС или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе (Образац изјаве може се преузети код повереника за избеглице, као и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs);
 5. Доказ о приходима:
  • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање; У случају незапосленог члана породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставити изјаву оверена код јавног бележника да је незапослен и нема примања;
  • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив—за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код јавног бележника да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
  • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе, а у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије – изјава оверена код бележника да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;
 6. За чланове породичног домаћинства узраста од 15 до 26 година – доказ о школовању, а уколико нису на школовању онда је потребно доставити доказе о приходима наведене у тачки 5) овог става (докази о приходима);

Доказе из става 1. тач.1-6 овог члана (претходно наведени) Подносилац пријаве је дужан да поднесе (обавезни докази).
Поред доказа из става 1. тач.1-6 овог члана (претходно наведени), уколико код Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства постоји нешто од доле наведеног, Подносилац пријаве може доставити и следеће доказе:

 1. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
  • за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
  • за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код јавног бележника;
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – лекарски налаз, не старији од годину дана;
 5. За једнородитељску породицу прилаже се:
  • потврда о смрти брачног друга или решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; пресуда о разводу брака и доказ о поверавању малолетне деце/детета уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје, а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код јавног бележника да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 6. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.
 7. Потврду надлежног органа да су измирили обавезе по основу закупа стамбене јединице (односи се на закупце стамбених јединица које су им од стране јединице локалне самоуправе додељене у закуп, без могућности куповине).

Докази из ст. 1. и 3. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ст. 1. и 3. овог дела, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Комисија, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то: врши увид у евиденцију Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице; да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства до сада били корисници било којег вида стамбеног збрињавања; прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; врши проверу имовног стања Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, увидом у електронску датотеку Републичког геодетског завода; прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; прибавља уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 6. овог дела (претходни пасус), може прибавити и сама странка, уколико, сходно члану 103. став 3. ЗУП-а, изричито изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања пријаве на јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Ред првенства за доделу стамбених јединица

Ред првенства за доделу стамбених јединица утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари, а према мерилима утврђеним одредбом члана 6. Уредбе. Уколико два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, рангирање се врши у складу са одредбом члана 8. Уредбе.

Подношење пријава

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији, преко Комесаријата за избеглице и миграције.

Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције, Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са напоменом „Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у ____________________” (обавезно навести оштину/град за који се подноси пријава на јавни позив), са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ”.

Крајњи рок за подношење пријаве на јавни позив је 31. децембар 2021. године.

Документа за преузимање: