Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину