Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације “Барлово станица” и “Барловски вис”

Општинска управа општине Куршумлија, на основу  Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања оглашава рани   јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације  “Барлово станица” и “Барловски вис”.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 13.05.2019. године закључно са 27.05.2019. године, радним данима од 7-15 часова, а ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима и очекиваним ефектима планирања.

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложена документа на огласној табли у холу зграде Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб у Куршумлији, на излогу продавнице ”Дељанин” у селу Барлово, као и на интернет страни општине Куршумлија (www.kursumlija.org).

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се достављати у писаној форми (на писарници или поштом), Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, закључно са 27.05.2019.године када се завршава рани јавни увид. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планске документације могу утицати на планска решења.

Додатне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, заинтересована лица могу  добити у току раног јавног увида у служби за послове урбанизма Општинске управе Општине Куршумлија, канцеларија број: 25.

План детаљне регулације “Барлово станица” и “Барловски вис”