Оглас за нови термин одржавања Јавне седница Комисије за планове

Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска
21. новембра 2018.
Сајам привреде и предузетништва Ниш
22. новембра 2018.

Оглас за нови термин одржавања Јавне седница Комисије за планове

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, у складу са чланом 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” бр.64/2015),

 

О г л а ш а в а
нови термин одржавања Јавне седнице Комисије за планове
у поступку Јавног увида у Нацрт плана генералне регулације Луковска бања

 

Јавна седница Комисије за планове одржаће се у сали Скупштине Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, дана: 27.11.2018. године, са почетком у 1200 часова.

Јавној седници могу да присуствују и подносиоци примедби на предметни плански документ и том приликом да образложе своје примедбе пред комисијом.

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР
Снежана Радовић, дипл. економиста

 

Оглас за нови термин одржавања Јавне седница Комисије за планове