Оглас за нови термин одржавања Јавне седница Комисије за планове