Оглас за прикупљање писмених понуда за продају моторног возила