Општина Куршумлија и Академија Јужна Србија потписали уговор о реализацији стручне праксе у Општинској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Куршумлија

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора
25. маја 2021.
Обавештење о времену и месту одржавања избора за чланове савета месних заједница на територији општине Куршумлија
26. маја 2021.

Општина Куршумлија и Академија Јужна Србија потписали уговор о реализацији стручне праксе у Општинској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Куршумлија

Председник општине Куршумлија Радољуб Видић и представници Одсека за пословне студије Блаце – Академија Јужна Србија потписали су уговор о реализацији стручне праксе којим ће студенти друге и треће године имати прилику да стручну праксу обављају у Општинској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Куршумлија.

Приликом потписивања уговора детаљно се говорило о основним циљевима обављања стручне праксе који ће се односити на:

  • Обезбедити студентима прилику да у току обављања стручне праксе обсервирају примену различитих знања у функционирању Општинске управе и локалне пореске администрације;
  • Помоћи студентима у процесу изградње и јачања самопоуздања кроз употребу знања и вештина стечених током студија;
  • Разумевање организације Општинске управе и локалне пореске администрације и различитих радних амбијената кроз преузимање свакодневних одговорности за одређене послове;
  • Пружити студентима прилику за истраживање и стицање аутентичног радног искуства, што је од изузетне важности за наредну фазу њихове професионалне каријере и образовање током читавог живота.