Општинска управа општине Куршумлија излаже на увид део Јединственог бирачког списка за подручје општине Куршумлија