Спортски центар Куршумлија организује Радничко спортске игре 2022.