Општинско веће: Увећати фонд за треће дете за 50 одсто

Небојша Стефановић у посети Куршумлији
24. фебруара 2014.
Подношење пријаве за утврђивање основа за плаћање локалне комуналне таксе за 2014. годину
27. фебруара 2014.

Општинско веће: Увећати фонд за треће дете за 50 одсто

На трећој седници општинског већа која је одржана 26. фебруара, већници су једногласно усвојили предложени дневни ред. Прва тачка односила на Одлуку о мерилима за обрачун висине накнаде за утврђивање грађевинског земљишта у поступку легализације на територији општине Куршумлија којом се прописују мерила за обрачун висине накнаде за утврђивање грађевинског земљишта у поступку легализације објекта, услови и начин плаћања. Утврђена је и накнада за уређивање градског грађевинског земљишта којом се регулише уговор који власник објекта изграђеног грађевинског објекта без грађевинске дозволе закључује са ЈП Дирекција за изградњу, након добијања обавештења о могућности легализације од стране Одељења општинске управе надлежног за издавање грађевинске дозволе.

Усвојена су и мерила за одређивање висине накнаде за уређење грађевинског земљишта којом се утврђује степен комуналне опремљености, годишњих програма за уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, намене објеката и површине објеката. Усвојен је предлог одлуке о накнади за уређивање грађевинског земљишта које плаћа лице које је добило земљиште у закуп, лице које има права коришћења земљишта, право грађења, које врши адаптацију, реконструкцију, доградњу, промену намене и изградњу привременог објекта.

Разматран је и предлог одлуке о измени ауто-такси превоза којом се регулише легитимација такси возача и возила у периоду од једне године.

Остале тачке дневног реда обухватиле су образовање Комисије за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Куршумлија. За чланове Комисије изабрани су: Јовица Ђиновић (председник), Јелена Радовић (заменик председника), као и чланови: Снежана Радовић, Митар Огњановић, Милета Јевтић, Никола Савић и Марија Милановић.

Чланови већа детаљно су разматрали предлог одлуке која се односила на услове за постављање базних радио станица којом се забрањује постављање базних радио станица за мобилне оператере на подручју школа, предшколских установа, домова здравља, болница, дечјих игралишта и других објеката сличне намене у кругу од 150 метара. У даљем раду већници су разматрали о предлогу Решења о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узтрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Куршумлија.
Председник већа Радољуб Видић предложио је да у одлуци која се односи на повећање новчане помоћи за новорођену децу у 2014. години, новчани износ остане непромењен као прошле године којим се регулише да мајке које су у радном односу примају једнократну помоћ од 40.000 динара, мајке које су незапослене 20.000 динара месечно, а за свако треће дете фонд повећати за 50%.

У дневни ред уврштен је и предлог Одлуке о именовању Комисије за израду Програма који се односи за подстицајна средства и субвенционисање пољопривредних газдинстава на териотирији општине Куршумлија, којом се предвиђа да се средства повећају на 150.000 динара по газдинству. У комисију су изабрани чланови: Небојша Јовић, Јовица Ђиновић, Владан Јовановић, Драгоје Весић и Ненад Симић.

Дневни ред је допуњен предлогом Одлуке о изградњи моста у Луковској бањи, где се као инвеститор одређује опшитна Куршумлија преко ЈП Дирекција за изгрању, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове Куршумлија ћији је оснивач општина, као носилац посла.