Подношење пријаве за утврђивање основа за плаћање локалне комуналне таксе за 2014. годину

Општинско веће: Увећати фонд за треће дете за 50 одсто
26. фебруара 2014.
Мештани Игришта подигли споменик јуницима “Топличког Гвозденог пука”
5. октобра 2016.

Подношење пријаве за утврђивање основа за плаћање локалне комуналне таксе за 2014. годину

Обвезници локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужни су да поднесу пријаву за утврђивање постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе за 2014. годину. Пријава се подноси Општинској управи – Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије.

Таксени обвезник који не поднесе пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору за 2014. годину, казниће се за прекршај сходно чл.14 Одлуке о локалним комуналним таксама.

Образац Пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору за 2014. годину