Подношење пријаве за утврђивање основа за плаћање локалне комуналне таксе за 2014. годину