Otvoren podračun za pomoć ugroženom stanovništvu opštine Kuršumlija

JPKD Toplica: Izgradnja kanalizacione mreže u Merdaru
7. aprila 2020.
Preporuka o organizaciji rada maloprodajnih objekata u petak 10. aprila u Kuršumliji
10. aprila 2020.

Otvoren podračun za pomoć ugroženom stanovništvu opštine Kuršumlija

Na osnovu preporuke Štaba za vanredne situacije, a na zahtev zainteresovanih privrednika i donatora, Opština Kuršumlija je otvorila podračun na koji se može uplatiti pomoć namenjena socijalno ugroženim licima sa teritorije opštine Kuršumlija za vreme trajanja vanrednog stanja izazvanog pojavom virusa COVID-19.

Naziv podračuna: Pomoć ugroženom stanovništvu opštine Kuršumlija za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19.

Broj podračuna: 840-3069740-88