Препорука о организацији рада малопродајних објеката у петак 10. априла у Куршумлији

Отворен подрачун за помоћ угроженом становништву општине Куршумлија
8. априла 2020.
Штаб за ванредне ситуације: Вртић Сунце да пошаље испомоћ Дому здравља у људству, обавезно тестирање геронто домаћица
14. априла 2020.

Препорука о организацији рада малопродајних објеката у петак 10. априла у Куршумлији

Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања Председника Републике, председника Народне скупштине, председника Владе Републике Србије и мера Владе Републике Србије на основу Одлуке о увођењу ванредног стања, као и сходно одредбама Уредбе о мерама ванредног стања број 110-2515/2020 од 15.3.2020. године и Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања број 110-2517/2020 од 15.3.2020. године, на седници одржаној дана 10.04.2020. године доноси препоруку да се рад малопродајних објеката у петак 10. априла 2020. године организује на следећи начин:

– за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00 часова,
– за остале грађане од 08.00 до 15.00 часова.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити 1 потрошач на 10 m2 уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.