План управљања заштитом животне средине и друштвом (ESMP) за фазу извођења радова – објекат биоскопа Куршумлија