Подршка ЕУ развоју јавне инфраструктуре – 4,5 милиона евра за 37 нових пројеката

Конкурс за пољопривреду 2018
1. октобра 2018.
Народна библиотека расписује Наградни литерарни конкурс за ученике куршумлијских основних и средњих школа
8. октобра 2018.

Подршка ЕУ развоју јавне инфраструктуре – 4,5 милиона евра за 37 нових пројеката

Европска унија (ЕУ) ће преко развојног програма ЕУ ПРО у 37 локалних самоуправа у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије финансирати са четири и по милиона евра реализацију пројеката локалне инфраструктуре који за циљ имају бољи квалитет живота људи.

Пројекти, које је на основу административне, програмске и техничке евалуације предлога, одобрио Управни одбор програма, првенствено ће побољшати услове у културним и спортским установама, школама и вртићима, установама здравствене и социјалне заштите, а унапредиће се и комунална инфраструктура која ће посебно допринети бољим условима живота припадника и припадница рањивих група.

Тако ће становништво, а посебно деца и млади, уБелој Паланци, Бабушници, Баточини, Чајетини, Димитровграду, Голупцу, Крагујевцу, Краљеву, Књажевцу, Љубовији, Прибоју, Пријепољу, Пожеги, Рековцу, Сурдулици, Свилајнцу, Шапцу, Ужицу, Великој Плани и Владичином Хану после реновирања или изградње спортских и културних објеката добити адеквантне услове за бављење спортом, док ће културни садржај на локалном нивоу бити унапређен.

У Лесковцу, Мерошини, Прокупљу, Сјеници и Смедереву биће унапређени услови за боравак, учење и рад у школама и вртићима, са посебном пажњом усмереном на енергетску ефикасност и безбедност ових објеката.

Комунална инфраструктура, односно системи за водоснабдевање, канализационе мреже и јавна расвета биће унапређени у десет програмских општина и то у Алексинцу, Бољевцу, Босилеграду, Бујановцу, Дољевцу, Кучеву, Куршумлији, Рашки, Трговишту и Ваљеву, док ће уз подршку Европске уније у Жабарима бити реконструисан Центар за социјални рад, а у Жагубици Дом здравља.

Подршком реализацији ових пројеката јавне инфраструктуре Европска унија директно доприноси бољем животу становништва кроз унапређење квалитета и доступности комуналних, здравствених и социјалних услуга, као и бољим условима за образовање и одрастање деце и младих.

На јавни позив који је био отворен од 26. априла до 29. јуна 2018. године, стигло је укупно 46 предлога пројеката, а један од неопходних услова за конкурисање је било постојање грађевинске дозволе и финансијско учешће од минимум 15 процената од вредности пројекта. Тако ће 37 локалних самоуправа којима су одобрени пројекти учествовати у реализацији са 1,6 милиона евра, па се укупан буџет свих пројеката процењује на 6,1 милион евра.

Током спровођења пројеката посебна пажња ће бити усмерена на поштовање принципа доброг управљања, што ће локалним самоуправама помоћи да буду ефикасније, транспарентније у свакодневном раду уз веће учешће грађана и грађанки.

Листа одобрених пројеката доступна је овде на интернет страници програма ЕУ ПРО.

Активности ЕУ ПРО-а, програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)