Конкурс за пољопривреду 2018

Обавештавају се пољопривредни произвођачи која имају регистрована пољопривредна газдинствана територији Општине Куршумлија да могу конкурисати за подстицајна средства из програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју Општине Куршумлија за 2018 годину у циљу унапређења пољопривредне производње.

Подстицаји се остварују у износу од 50% од вредности инвестиције без ПДВ-а
Минимални износ од стране Општине Куршумлија износи 10 000.00 динара.

Максимални износ средстава по једном регистрованом пољопривредном газдинству од стране општине Куршумлија износи 150.000.00 динара.
Конкурс је отворен доутрошка средстава предвиђен програмом по наведеним мерама а најкасније до 01.11.2018 год.

О условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју Општине Куршумлија за 2018 годину у циљу унапређења пољопривредне производње.
Све информације могу се добити на тел. 027/385-892 и у канцеларији за пољопривреду ул. Палих бораца 17 (преко пута парка)

У Куршумлији 01.10.2018 год.
Одељење за привреду и локални економски развој
Јовица Ђиновић дипл. инж пољ