Позив незапосленим лицима расељених са Косова и Метохије за пријаву учешћа у програму обуке за подршку самозапошљавању