Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације „привредних делатности – стара задруга“ на подручју КО Куршумлија

Позив незапосленим лицима расељених са Косова и Метохије за пријаву учешћа у програму обуке за подршку самозапошљавању
17. јануара 2019.
Јавни позив за учешће у јавној расправи о приоритетима за предстојећи јавни конкурс у склопу пројекта РеЛОаД
6. фебруара 2019.

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације „привредних делатности – стара задруга“ на подручју КО Куршумлија

Општинска управа општине Куршумлија оглашава Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације “Привредних делатности – Стара Задруга” на подручју КО Куршумлија.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 04.02.2019.године до 18.02.2019.године, у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и очекиваним ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу разгледати изложена документа на огласној табли у холу и на трећем спрату зграде Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб у Куршумлији, као и на интернет страни Општине Куршумлија (www.kursumlija.org) у току трајања раног јавног увид,  радним данима од 7-15 часова.

Примедбе и сугестије могу се доставити у писаној форми Општинској управи Општине Куршумлија, Одељењу за привреду и локални економски развој, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, закључно са 18.02.2019.године када се завршава рани јавни увид. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планске документације могу утицати на планска решења.

Додатне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, заинтересована лица могу  добити у току раног јавног увида у служби за послове урбанизма Општинске управе Општине Куршумлија, канцеларија број: 25.

Материјали за јавни увид: