Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације „привредних делатности – стара задруга“ на подручју КО Куршумлија