ЈПКД Топлица врши интензивно прање и дезинфекцију улица и јавних површина