Обавештење за привредне субјекте: Дозволе за кретање у времену од 20 до 05 часова издаје Министарство унутрашњих послова

ЈПКД Топлица врши интензивно прање и дезинфекцију улица и јавних површина
20. марта 2020.
Штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија донео нове наредбе којима се уређује функционисање привреднх субјеката
20. марта 2020.

Обавештење за привредне субјекте: Дозволе за кретање у времену од 20 до 05 часова издаје Министарство унутрашњих послова

Обавештавају се привредни субјекти да у складу са Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, дозволе за кретање у времену од 20 до 05 часова издаје Министарство унутрашњих послова.

Захтев за издавање дозволе подноси се на обрасцу који је прописало Министарство унутрашњих послов, електронским путем, преко Министарства привреде, на електронску адресу: vanrednostanje@privreda.gov.rs

Јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач Република Србија, захтев подносе преко Министарства привреде, на електронску адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs

Јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач јединица локалне самоуправе, захтев подносе преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу, на електронску адресу lokalna.samouprava@mduls.gov.rs

Обавештење можете преузети на линку: https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte
Уколико се дозвола за кретање тражи за лица са навршених 65 и више година живота, захтев се подноси у одвојеној, посебној табели уз додатно образложење разлога за њихово ангажовање.

Подносилац захтева за издавање дозволе за кретање лица са навршених 65 и више година живота преузима пуну одговорност за могуће последице њиховог ангажовања.

Министарство привреде, узимајући у обзир све мере које Влада доноси у условима ванредног стања, али и уважавајући потребе грађана и привреде упућиваће примљене захтеве Министарству унутрашњих послова.
Послодавац је дужан да сваком запосленом који се налази на списку за издавање дозволе, изда радни налог за сваки појединачни излазак, у периоду од 20 до 05 часова.

Појединачни радни налог се издаје на дневном нивоу на меморандуму привредног субјекта, са потписом одговорног лица, и садржи следеће податке: име и презиме, јединствени матични број грађана, датум и временски период (од до) када је ангажован, односно када је кретање неопходно, као и разлоге који оправдавају неопходност кретања.

Посебно истичемо да су сви законски (статутарни) заступници и предузетници (односно пословође којима је поверено пословођење) лично, материјално и кривично одговорни за истинитост и тачност састављених и достављених спискова запослених и радних налога.

Припадници МУП-а Републике Србије ће, у складу са својим законским овлашћењима, вршити провере и легитимисање запослених лица са списка, приликом контроле њиховог кретања у времену од 20 до 05 часова, те да ће, за лица за која буде утврђено провером да нису стварно запослени у привредном субјекту, да нису на радном задатку, односно да не поседују одговарајући радни налог, бити предузимане прописане санкције.