Правила о поступку спровођења јавног надметања за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане и институције на даље придржавање прописаних мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
10. јануара 2022.
ЈПКД Топлица и ове године спремно дочекује зимску сезону, већина возила опремљена ГПС уређајима
11. јануара 2022.

Правила о поступку спровођења јавног надметања за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за постављање киоска на подручју општине Куршумлија, образована решењем Председника општине Куршумлија бр. II-02-96/21 од 05.11.2021. године, припремила је дана 10.01.2022. године Правила о поступку спровођења јавног надметања за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска.

Правила о поступку спровођења јавног надметања за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска уређују поступак и начин јавног надметања, а намењен је учесницима заинтересованим за закуп површина јавне намене за постављање киоска, чији је опис дат у Јавном позиву бр. II-02-96/21 од 24.12.2021. године и на сајту општине Куршумлија https://kursumlija.org/javni-poziv-za-izdavanje-u-zakup-povrsina-javne-namene-za-postavljanje-kioska-postupkom-javnog-nadmetanja/

Правни основ за закуп површина јавне намене за постављање киоска, које су предмет јавног надметања, ће представљати Уговор о закупу који ће потписати две стране: Учесник који на јавном надметању понуди највишу цену и Закуподавац.