Јавни позив за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска поступком јавног надметања

Резултати конкурса за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2021/2022. години
23. децембра 2021.
ЈПКД Топлица: Очишћене дивље депоније на више локација у општини Куршумлија
24. децембра 2021.

Јавни позив за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска поступком јавног надметања

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, а у складу са Одлуком о постављању киоска, Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за постављање киоска, дана 24.12.2021. године, објављује Јавни позив за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска поступком јавног надметања.

У закуп се издају површине јавне намене на следећим локацијама:

  • Локација 1 (угао Косовске и Карађорђеве улице) – 1 киоск и то: Косовска А;
  • Локација 2 (угао Косовске и улице Палих бораца) – 1 киоск и то: Палих бораца А;
  • Локација 3 (улица Вука Караџића) – 8 киоска и то: Вука Караџића А, Вука Караџића Б, Вука Караџића В, Вука Караџића Г, Вука Караџића Д, Вука Караџића Ђ, Вука Караџића Е, Вука Караџића Ж;
  • Локација 4 (плато у Немањиној улици) – 1 киоск и то: Немањина А.

Основна делатност монтажних објеката – киоска за све локације из члана 1 овог Јавног позива је трговина (продаја робе на мало примарно штампе дуванских производа, безалкохолних пића и алкохолних пића и кондиторских производа, папирне галантерије, играчака, телефонских апарата, срећки, сервис мобилних телефона и пратеће опреме, асесоара и других сличних производа), као и занатско-услужне делатности (мењачница, уплатни шалтери и др.) и агенцијске услуге. Због близине прикључка на водоводну и канализациону инфраструктурну мрежу на локацијама Вука Караџића Д, Ђ, Е, Ж, предвиђа се и обављање угоститељске делатности – дистрибуција хране.

Површине јавне намене у закуп се издају на рок до 2 године. У улици Вука Караџића предвиђена је замена старих објеката новим типским монтажним објектима, чија ће се замена вршити квартално, односно у првом кварталу 2022. године замена четири киоска, у другом кварталу замена четири киоска, укупно осам нових киоска у пешачкој зони. Предвиђена је и замена преосталих монтажних објеката који се налазе у централном градском језгру.

Поступак јавног надметања ће се одржати дана 11.01.2022.године, у сали СО Куршумлија, са почетком у 10,оо часова.

Цео Јавни позив са ближим условима и додатним информацијама за постављање објеката, скицу површина јавне намене на које се постављају киосци, као и пријавни образац можете преузети на следећим линковима: