Председник општине Војимир Чарапић потписао уговор о додели минибуса са Министарством за бригу о селу

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора
7. децембра 2021.
Потписани уговори о додели три куће интерно расељеним лицима
13. децембра 2021.

Председник општине Војимир Чарапић потписао уговор о додели минибуса са Министарством за бригу о селу

Уговоре о додели бесповратних средстава за куповину минибусева за превоз сеоског становништва на територији Републике Србије потписали су председници јединица локалних самоуправа, које су према критеријумима јавног конкурса и одлуци комисије биле најбоље рангиране на Јавном конкурсу.

Испред општине Куршумлија уговор је потписао Војимир Чарапић, председник општине.

Комисија, на челу са председником, деканом саобраћајног факултета проф. др Небојшом Бојовићем оцењивала је 81 пристиглу пријаву која је испунила услове, а 120 милиона динара колико је из буџета одвојено за ове намене, расподељени су на 18 најбоље рангираних јединица локалних самоуправа.

„Министарство за бригу о селу је овим програмом показало да савршено разуме реалност села Србије и пружа подршку срединама које не могу самостално да обезбеде адекватне системе превоза. Мобилност подразумева измештање људи и добара, и ако она није омогућена доводи се у питање егзистенција људи. Ово је један сјајан инструмент да се до тог циља дође.“ изјавио је Бојовић.

Минибусеви купљени овим средствима служиће искључиво за потребе превоза сеоског становништва из једног села у друго, или из села у градско/општинско седиште. На овај начин становницима села омогућиће се обављање привредне активности, доступност адекватне здравствене заштите, одлазак у школу најмлађима, спортске и културне активности.

У одлучивању се водило рачуна о најугроженијим подручјима Србије, па тако 13 од 18 јединица локалних самоуправа које су добиле средства припадају четвртој групи развијености и девастираним подручјима.
Прва на листи одобрених захтева је Куршумлија, а следе Босилеград, Трговиште, Црна Трава, Гаџин Хан, Лебане, Бабушница, Рековац, Александровац итд.

Конкурс је трајао до 3. септембра ове године, подносиоци пријаве на јавни конкурс биле су јединице локалне самоуправе са читаве територије Републике Србије, а максималан износ по једној пријави  је 7 милиона динара.