Председник општине обишао завршетак радова на проширењу фекалне канализационе мреже у насељу Кастрат, заселак Гавриловићи