Приводе се крају радови на изградњи паркинг плаца испод Зелене пијаце

Асфалтирање паркинг плаца испод Зелене пијаце дефинитивно представља један од највећих интерних пројеката ЈПКД Топлице поред набавке возила којих је било 10 у протеклих седам година.

Уређивање плаца укупне површине од око 10.000 м2, од чега ће под асфалтом бити 4.400 м2, а под ризлом преостали део, створиће велике олакшице за паркирање и одржавање возила ЈПКД Топлица, лакши приступ објектима на плацу (магацински простори и гараже), бољи услови за кориснике пијаце што се тиче паркирања, такође и та за луна парк током јесењег и пролећног вашара, као и решавање проблема атмосферских вода.

Након успешно спроведене јавне набавке, почетком новембра су отпочети радови, и обухватају комплетну припрему, справљење асфалта са набавком материјала који испуњава све потребне стандарде као и машинско уграђивање асфалтног слоја.

Крај предвиђених радова очекује се у првој половини децембра 2019. године.

Укупна вредност инвестиције износи око осам милиона динара.