Наставак Јавне седнице Комисије за планове по обављеном јавном увиду у нацрт плана детаљне регулације „Центар насеља“