Проширена јавна расвета у улицама Илије Коњевића, прилазу улици Бранка Радичевића и прилазу улици 28. Августа