Рани јавни увид поводом израде Плана генералне регулације Луковска Бања

Мали матуранти Основне школе “Милоје Закић”
11. јуна 2017.
Обавештење о обавези одржавања чистоће
18. јуна 2017.

Рани јавни увид поводом израде Плана генералне регулације Луковска Бања

Општинска управа општине Куршумлија оглашава рани јавни увид поводом израде Плана генералне регулације Луковска Бања.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 21.06.2017. године закључно са 05.07.2017. године, ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима и очекиваним ефектима планирања.

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложена документа на огласној табли у приземљу и на трећем спрату зграде Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб у Куршумлији, као и на интернет страни општине Куршумлија.

Заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени материјал, Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Куршумлија пружаће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, сваког радног дана у време трајања раног јавног увида, у периоду 10:00-12:00 часова, канцеларија број 25.

Сви заинтересовани, своје примедбе и сугестије могу доставити у писаној форми (на писарници или поштом), Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, закључно са 05.07.2017. године када се завршава рани јавни увид. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планске документације могу утицати на планска решења.