Редовно одржавање водоводног система и чишћење наливних поља

ЈПКД Топлица обавештава грађане, кориснике услуга, да је претходних дана рађено на чишћењу наливних поља и језера у Градском водоводу, како би се сачувао квалитет воде за пиће и повећала продуктивност у производњи воде.

На тај начин, повећава се капацитет испоручене воде за пиће и омогућава се грађанима доступност воде и током летњег периода. Уједно, апелујемо да рационалније троше воду за пиће како би сви корисници били редовно снабдевени.