Седница већа – За енергетски ефикаснију и одрживу заједницу

На градску славу Велику Госпојину солистички концерт Милоша Радовића и концерт групе “Ескадрила”
19. августа 2017.
Еxпо Ниш 2017- Сајам привреде и предузетништва
23. августа 2017.

Седница већа – За енергетски ефикаснију и одрживу заједницу

У понедељак 21. августа у кабинету председника општине одржана је једанаеста седница Општинског већа општине Куршумлија у 2017. години којом је председавао председник Већа – Радољуб Видић, предложивши низ тачака дневног реда о којима су куршумлијски већници детаљно дискутовали.

Најважнија тачка ове седнице односила се на предлог Програма енергетске ефикасности са акционим планом општине Куршумлија, који је детаљно образложила менаџер пројекта – Сунчица Несторовић. Пројекат “Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности”, има за циљ да општина Куршумлија постане одржива и опремљена заједница у комуналном смислу, богата зеленилом, чистих и уређених површина, са очуваном здравом животном средином и одговорним понашањем грађана према животној средини. Специфичним циљевима пројекта је дефинисано рационално и ефикасно управљање, усавршавање и реконструкција јавних објеката у општини Куршумлија у складу са стратешким приоритетима и принципима одрживог развоја.

„Пројектним активностима настојали смо да решимо неке од проблеме са којима се сусрећу локалне самоуправе као што су недостатак финансијских средстава за побољшање енергетске ефикасности, недостатак техничких и институционалних капацитета за спровођење политике одрживог развоја, промена навика и начина понашања у домаћинствима као и подизање свести о значају разумевања концепта енергетске ефикасности. Развој енергетски одрживе општине захтева и снажну, енергетски оријентисану општинску администрацију, засновану на ефикасној организационој структури а улагање у енергетску ефикасност води побољшању квалитета живота грађана и индиректно доприноси локалном економском развоју и отварању радних места“, истакла је Несторовићева.

Програм енергетске ефикасности општине Куршумлија доноси се у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и трећег Националног акционог плана за енергетску ефикасност (НАПЕЕ) усвојеног у 2017. години, у циљу израде Програма енергетске ефикасности општине Куршумлија да се створи акционо – стратешки оквир за повећање енергетске ефикасности у јавном сектору Општине.  Програм енергетске ефикасности општине Куршумлија се формира на  основу расположивих података о потрошњи енергије и енергената у јавном сектору у последњој години пре доношења овог Програма, а његов временски оквир је, сходно закону, три године (2018. – 2020.година). Основни задатак овог документа је унапређење енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије и рационализацију оперативних трошкова за управљање јавних служби и јавних објеката и повећање коришћења расположивих обновљивих извора енергије у општини Куршумлија.

„Реализација основног циља требало би да произведе значајан ефекат на смањење буџетских   трошкова   општине   Куршумлија   на   енергију   и   енергенте   и   омогући коришћење ослобођених средстава за друге намене, пре свега унапређење образовања, здравствене и социјалне заштите становништва општине „ – изјавила је пројект менаџер – Сунчица Несторовић.

У наставку седнице већници општине Куршумлија подржали су предлог Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне средине и енегреску ефиксност општине Куршумлија. Сврха оснивања поменутог фонда је финасирање програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине, као и финасирање припрема, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области енергетске ефикасности и одрживог коришћења обновљивих извора енергије на територији општине Куршумлија. Средства буџетског Фонда користиће се и за финасирање локалних и санационих планова у складу са стратешким документима које доноси Општина Куршумлија.

Усвојен је и предлог Решења о образовању Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Куршумлија за 2018. годину, која ће радити у следећем саставу: Јовица Ђиновић – председник, Јелена Радовић – заменик и чланови: Марија Милановић, Арсеније Тодоровић, Душан Здравковић и Милета Јевтић.

На Видићев предлог једногласно је подржан и предлог Одлуке о додели новчаних средства ученицима основних и средњих школа на територији општине Куршумлија за постигнуте изузетне резулате у школској 2016/2017. години где ће поводом обележавања Дана општине Куршумлија и Градске славе, Велике Госпојине у понедељак 28. августа у кабинету председника општине бити организован пријем за ове младе људе.