Штаб за ванредне ситуације: Обавештење за све привредне субјекте са територије општине Куршумлија који обављају делатност у периоду од 20-05 часова

Општинске инспекцијске службе појачаће контроле поштовања наредби забране окупљања више од 50 лица у угоститељским објектима у Куршумлији
18. марта 2020.
Обавештење за привредне субјекте да доставе информације о лицима која имају потребу обављања делатности у периоду од 20 до 05 часова
19. марта 2020.

Штаб за ванредне ситуације: Обавештење за све привредне субјекте са територије општине Куршумлија који обављају делатност у периоду од 20-05 часова

У циљу примене одлуке о забрани кретања на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинстава (окућница) у времену од 20 до 05 часова, а у складу са дописом Министарства државне управе и локалне самоуправе од 18.3.2020. године, обавештавају се сви привредни субјекти са територије општине Куршумлија који обављају делатност у периоду од 20-05 часова да општини Куршумлија на мејл predsednik@kursumlija.org доставе информације о организационим јединицама које имају обавезу обављања послова у наведеном временском периоду, и то:

  • податке о имену и презимену, ЈМБГ и функцији односно назив радног места запослених којима је утврђена радна обавеза за рад у времену од 20 до 05 часова, у тим организацијама;
  • податке за контакт особу – координатора за сваку организацију која има запослене који обављају послове у овом временском периоду.

Наведене податке је потребно доставити до почетка забране кретања (до 20 часова) или у току сутрашњег дана за отпочињање рада у овом временском пepиoдy од 19.03.2020. године.

У складу са овом мером, неопходно је што рестирктивније планирати потребан број запослених за обављање послова у наведеном временском периоду.

Дозволе за кретање за наведени временски период ћe издавати Министарство унутрашњих послова.