Старији огранак Неформалне групе „Пера Детлић“ извешће представу „Недостајем сама себи“