ЈПКД Топлица

ЈПКД “Топлица” је за зимско одржавање улица и путева знатно опремљенија и спремнија од претходних година.

Од возила за рад на зимском одржавању, ЈПКД “Топлица” поседује:
– Трактор ИМТ 539
– Трактор СОЛИС – 50
– Ровокопач Vinieri
– Ровокопач Catepillar
– Ровокопач Case
– Камион Iveco
– камион ФАП 13-14
– камион ФАП 13-14
– булдожер ТГ – 80

ЈПКД “Топлица” располаже и довољним бројем људи, а ту се подразумевају радници који у летњем периоду одржавају јавну хигијену града, као и грађевински радници који због немогућности извођења грађевинских радова, у том периоду приступају чишћења тротоара, прелаза на мостовима и свим местима где је немогуће прићи механизацијом, и довољно стручног кадра који организује и руководи зимским одржавањем.

Сва возила за зимско одржавање, опремљена су ГПС уређајима што унапређује и олакшава рад, а такође омогућава и контролу извршених радова.

5. децембра 2017.

Куршумлијско комунално предузеће спремно за зимску сезону

ЈПКД “Топлица” је за зимско одржавање улица и путева знатно опремљенија и спремнија од претходних година.
25. новембра 2017.

Насеље Расадник у понедељак неће имати воде

Као што је и претходно најављено, због радова на прикључивању на Магистрални цевовод бр. 5, становници насеља Расадник (махом Топличка улица) су ових дана често били […]
13. новембра 2017.

Радници ЈПК “Топлица” започели радове на реконструкцији Топличке улице

Јавно предузеће комуналних делатности “Топлица” је отпочело радове на реконструкцији Топличке улице, изградњом нових водоводних прикључака на Магистрални цевовод бр. 5. Планирана вредност ових радова износи […]
10. новембра 2017.

ЈПКД “Топлица” гради потпорни зид у Самоковском насељу

Због оштећења пута чиме се доводи до угрожавања објеката у Самоковском насељу, неопходно је било отпочети радове попут израде потпорног зида и израде пропуста како би […]