Opština Kuršumlija potpisala Ugovor o namenskim troškovima u socijalnoj zaštiti vredan skoro tri miliona dinara

Obaveštenje o vremenu i mestu održavanja ponovljenih izbora za članove saveta mesne zajednice Prolom
3. juna 2021.
Opštini Kuršumlija odobrena sredstva za sufinansiranje izgradnje vodovoda za vodosnabdevanje sela Tijovac
7. juna 2021.
Prikaži sve

Opština Kuršumlija potpisala Ugovor o namenskim troškovima u socijalnoj zaštiti vredan skoro tri miliona dinara

Zamenik predsednika opštine Kuršumlija Vojimir Čarapić potpisao je Ugovor o namenskim troškovima u socijalnoj zaštiti sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na osnovu člana 8. Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti, odobrilo je Opštini Kuršumlija ukupan iznos sredstava na godišnjem nivou, za finansiranje usluga socijalne zaštite u visini od 2.795.657,00 dinar, u rokovima predviđenim zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

U Opštini namenskim transferima, mogu da se finansiraju usluge socijalne zaštite iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i odlukom o pravima i uslugama iz socijalne zaštite donetim od strane jedinica lokalne samouprave, po osnovu stepena razvijenosti Opštine ispod republičkog proseka, i to:

– dnevne usluge u zajednici (usluga dnevnog boravka, svratišta i pomoći u kući);
– usluga smeštaja u prihvatilište;
– usluge podrške za samostalan život, osim usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom;
– usluga ličnog pratioca detetu sa invaliditetom kao podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu;
– usluge personalne asistencije dostupne punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške;
– savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, osim savetovanja i obuke hranitelja i usvojilaca;
– ostale odnosno druge usluge socijalne zaštite, u skladu sa potrebama i prioritetima, jedinice lokalne zajednice utvrđene odlukom o pravima i uslugama iz socijalne zaštite donetim od strane jedinica lokalne samouprave.