Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Куршумлија

Радољуб Видић по трећи пут председник општине Куршумлија
25. августа 2020.
Обележен Дан општине Куршумлија и градска слава Велика Госпојина
28. августа 2020.

Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Куршумлија

На основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија од 25.08.2020. године, председник општине Куршумлија доноси Одлуку о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Куршумлија.

На основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на подручју угроженом опасношћу изазваном ширењем епидемије заразне болести COVID-19 – укида се се ванредна ситуација за целу територију општине Куршумлија, проглашена Одлуком Председника општине Куршумлија, због наступања ширења епидемије заразне болести COVID-19, јер су на престали разлози њеног проглашења.

Радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, кладионица и осталих угоститељских објеката) убудуће се утврђује у складу са важећом Одлуком о радном времену.

На снази остају следеће превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље људи, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19:

одржавање социјалне дистанце,
обавезна дезинфекција простора и употреба маски у затвореном простору,
ограничавање броја приликом окупљања током организовања славља, свечаности у затвореном простору до 50 људи максимално.

Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање, као и о престанку опасности због којих је ванредна ситуација проглашена.

Предшколска установа „Сунце“ почиње са радом од 2. септембра

На предлог ПУ „Сунце“ од 25.08.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија на телефонској седници одржаној дана 25.08.2020. године донео је Закључак којим се даје сагласност за отварање објеката предшколске установе „Сунце“ Куршумлија – четири радне собе објекта „Сунце“ и објекта „Чаролија“, у складу са расположивим просторним капацитетима и људским ресурсима, почев од 02.09.2020. године и извршити пријем деце која похађају обавезан припремно-предшколски програм, па је Општинско веће општине Куршумлија донело одговарајућу Одлуку на основу овог Закључка.

Приликом пријема деце која похађају обавезан припремно-предшколски програм у ПУ „Сунце“ биће примењиване све хигијенско-санитарне мере и мере физичке дистанце, које су у установи примењиване и пре обуставе редовног рада до 08.07.2020. године, а родитељи су дужни да доставе потврду надлежног здравственог органа (изабраног педијатра) о здравственом стању детета.

Неопходно је пре почетка рада, односно отварања објекта за пријем уписане деце извршити дезинфекцију четири радне собе са пратећим просторијама објекта „Сунце“, као и аутомобила који ће установа користити за превоз хране од објекта „Чаролија“ до објекта „Сунце“, од стране овлашћене институције – Института за јавно здравље Ниш.