Већници општине Куршумлија усвојили предлог Одлуке o буџету за наредну годину

У кабинету председника општине у петак 14. децембра одржана је двадеста седница Општинског већа општине Куршумлија у 2018. години, којом је председавао – Радољуб Видић, председник Већа, предложивши 27. тачака дневног реда.

Најважнија тачка дневног реда односила се на предлог Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2019. годину, коју је детаљно образложио заменик председника општине Куршумлија – Небојша Јовић, истакавши том приликом да се при припреми Одлуке о буџету општине Куршумлија пошло од Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Закона о финансирању локалне самоуправе.

„На основу члана 36.а Закона о буџетском систему Министарство финансија донело је Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројкецијама а 2020. и 2021. годину у коме су утврђене смернице за планирање појединих прихода и расхода. Планирани укупни приходи по Одлуци о буџету за 2019. годину Општине Куршумлија износе 745,000,000,00 динара. Приход из буџета 712,498,000,00 и 32,502,000,00 динара приходи из других извора финансирања. План расхода по програмима: Урбанизам и просторно планирање 15.500.000,00, комуналне делатности 93.400.000,00, локални економски развој 5.000,000,00, развој туризма 17.665,000,00, пољопривреда 20,000,000,00, заштита животне средине 18.6000.000,00, организација саобраћаја и саобраћајне инфрастуктуре 90.940.0000,00, предшколско образовање и васпитање 68.546.000,00, основно образовање 34.332.500,00, средње образовање 161.495.000,00, социјална и дечја заштита 80.450.000,00, здрвствена заштита 8.200.000,00, развој културе и информисање 9.944.000,00, развој омладине и спорта 40.529.200,00, опште услуге локалне самоуправе 212.108.300,00 и политички систем локлане самоуправе 13.290.000,00 динара. Општина Куршумлија у 2019. години очекује средства из развојене помоћи Европске уније у износу од 150.000,00 евра уз обавезу суфинансирања средстава у износу од 72.500,00 евра у оквиру Пројекта – Замена азбестних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија“, рекао је Јовић.

У наставку седнице усвојен је предлог Кадровског плана у Општинској управи, организационим јединицама и општинском правобранилаштву општине Куршумлија за 2019. годину, ако и низ комуналних одлука. На Видићев предлог куршумлијски већници једногласно су подржали и предлог Локалног акционог плана запошљавања за наредну годину. За ову намену Општина Куршумија буџетом дефинисала је следеће програме и мере активне политике запошљавања: Програм стручне праксе, јавни радови и програм самозапошљавања у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

О Предлогу Одлуке о буџету за нареду годину детаљно ће разматрати и одборници Скупштине општине Куршумлија у уторак 18. децембра.