Већници општине Куршумлија усвојили предлог Одлуке o буџету за наредну годину

Промоцијa књиге завичајног песника Радољуба Јовића Рође „Куда, народе мој?“
22. децембра 2017.
Изабрано најбоље ликовно решење за осликавање мурала у центру Куршумлије
28. децембра 2017.

Већници општине Куршумлија усвојили предлог Одлуке o буџету за наредну годину

У кабинету председника општине у понедељак 18. децембра одржана је шеснаеста седница Општинског већа општине Куршумлија у 2017. години којом је председавао – Радољуб Видић, председник Већа, предложивши 29. тачака дневног реда.

Најважније тачке седнице односиле су се на предлог извршења Одлуке о буџету општине Куршумлија за јануар – септембар 2017. године коју је образложио заменик председника Општине Куршумлиија – Небојша Јовић, истакавши том приликом да извршење буџета за поменути период износи 450.062.572,22 динара. У наставку седнице Јовић је детаљно говорио и о предлогу Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2018. годину, којим је дефинисано да буџет општине Куршумлија за наредну годину износити 793.190.000,00 динара, истакавши да ће план расхода по програмима износити: локални развој и просторно планирање 15.200.000,00, комунална делатност 76.320.000,00, локални економски развој 2.000.000,00, развој туризма 10.768.000,00, развој пољопривреде 20.000.000,00 , заштита животне средине 46.422.000,00, организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 177.707.005,00, предшколско васпитање 65.177.000,00, основно образовање 33.462.000,00, средње образовање 12.864.000,00, социјална дечја заштита 78.780.000,00, примарна здравствена заштита 8.200.000,00, развој културе и информисања10.201.000,00, развој спорта и омладине 38.857.200,00, локална самоуправа 184.681.795,00 динара. Предлогу Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2018. годину наћи ће се пред одборницима Скупштине општине Куршумлија у петак 22. децембра.

На Видићев предлог усвојен је предлог Кадровског плана у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организационим јединицама општине Куршумлија за 2018. годину, као и предлог Одлуке о текућем одржавању зграда, плаћању професиналних управника и инвестиционом одржавању зграда. Овом одлуком ће се прописати максимална висина износа о текућем одржавању зграда, аката о висини износа коју плаћају власници посебних делова зграде у случају принудно постављених управника као и трошкови инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, тако да ће максимална висина износа трошкова за текуће одржавање за стан и пословни простор као посебан део зграде износити: 207,78 динара по стану са пословним односно пословном простору за зграде без лифта и 270,12 динара по стану за зграде са лифтом.

У наставку седнице већници општине Куршумлија подржали су и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама, предлог локалног Антикорупцијског плана општине Куршумлија као и предлог Програма пословања и Програм коришења субвенција ЈПКД “Топлица“ за 2018. годину, као и предлог Плана и програма одржавања јавне хигијене и зеленила и предлог пословања ЈП за уређивање градског грађевинског земљишта Куршумлија.