Завршено асфалтирање прилаза у улици Краљевића Марка, дужине око 140 метара