Завршено је асфалтирање у насељу Марковиће, прилаз Косовској дужине око 100 метара