Време одржавања Јавне расправе
09.10.2023 – 23.10.2023 Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету општине Куршумлија за 2024. годину
30.11.2022 – 14.12.2022 Јавна расправа о нацрту Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
07.11.2022 – 21.11.2022 Јавна расправа о Нацрту Плана јавног здравља општине Куршумлија за период 2023-2027. године
07.11.2022 – 21.11.2022 Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету општине Куршумлија за 2023. годину
27.09.2022 – 11.10.2022 Јавни увид у Нацрт других измена и допуна Плана генералне регулације Куршумлија – парцијалне измене
04.05.2022 – 19.05.2022 Јавна расправа о Нацрту о нацрту Акционог плана социјалне заштите за период 2022-2025
04.05.2022 – 19.05.2022 Јавна расправа о Нацрту о нацрту Акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период 2022-2025
20.11.2021 – 05.12.2021 Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету општине Куршумлија за 2022. годину
20.11.2021 – 05.12.2021 Јавна расправа о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
11.09.2021 – 25.09.2021 Јавна расправа о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом са катастром дивљих сметлишта за период од 2021 – 2030. године
09.04.2021 – 24.04.2021 Јавна расправа о Нацрту Акционог плана запошљавања општине Куршумлија за период од 2021. до 2023. године
29.03.2021 – 12.04.2021 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о привременом постављању телекомуникационих каблова на стубовима јавне расвете
27.11.2020 – 11.12.2020 Јавна расправа о Нацрту Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Куршумлија у периоду од 2020-2025. године
27.11.2020 – 12.12.2020 Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Куршумлија за 2021. годину
02.12.2020 Обавештење о јавном увиду, презентацији и јавној расправи о Студији процене утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Е-80 Ниш-Мердаре
10.11.2020 – 01.12.2020 Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету општине Куршумлија за 2021. годину
04.12.2019 – 19.12.2019 Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Куршумлија за 2020. годину
04.12.2019 – 19.12.2019 Јавна расправа о нацрту Плана развоја општине Куршумлија за период 2020-2027.
04.12.2019 – 19.12.2019 Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету општине Куршумлија у делу планирања инвестиција за буџетску 2020. годину
27.11.2019 – 12.12.2019 Јавна расправа о нацрту Одлуке о боравишним таксама
27.11.2019 – 12.12.2019 Јавна расправа о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
27.11.2019 – 12.12.2019 Јавна расправа о нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине