Измена и допуна Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска