ЈПКД Топлица наставља са радовима на обезбеђивању објеката због клизишта у насељу Болнички поток