Мозаик Стефана Немање красиће унутрашњост манастира Светог Николе у Куршумлији