Обавештење грађанима да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина општине