Обавештење грађанима да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина општине

Наставак Јавне седнице Комисије за планове по обављеном јавном увиду у нацрт плана детаљне регулације “Центар насеља”
21. новембра 2019.
Куршумлија међу шест општина које су добиле средства за успостављање савременог једношалтерског система
26. новембра 2019.

Обавештење грађанима да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина општине

У складу са чланом 107. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, бр.6/2019), обавештава се јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина општине и то:

1. Одлуке о локалним комуналним таксама за 2020. годину.
2. Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине.
3. Одлуке о боравишној такси.
4. Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2020.годину