Завршени радови у селу Пепељевац, наставља се санација путева и на другим локацијама

Завршавају се радови планирани у оквиру санације и реконструкције прилаза и платоа. Тренутно су завршени радови у селу Пепељевац (заселак Милићевићи) и Баћоглава (прилаз Бојовићи). У плану је наставак радова и на другим критичним локацијама.

Такође се изводе радови на санацији и поправци улица, општинских некатегорисаних путева. До сада је санирано око 700 метара пута у Сомокову, а радови се настављају у наредном периоду.