Актуелно

У оквиру пројекта „Подршка запошљавању младих у сектору воћа и поврћа у Топличком округу“ који  се реализује уз финансијску подршку Краљевине Норвешке преко пројекта „Норвешка за вас – Србија“, кроз активности на терену  Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге Унопс и Фондацијом Ана и Владе Дивац, а у сарадњи са општинама Блаце, Житорађа, Куршумлија и градом Прокупљем, Фондација Ана и Владе Дивац расписује Конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава и менторске подршке за реализацију пословних идеја у области прераде воћа и поврћа у Топличком округу. Рок за подношење пријава продужен је на 23. новембар 2020. године.

Конкурсом је предвиђена подршка предузетницима, малим и средњим предузећима, удружењима, задругама и социјалним предузећима који се баве прерадом воћа и поврћа, а регистровани су на подручју Топличког округа. Укупно ће бити подржано 10 корисника. Подршка подразумева:

I Финансијска средства у вредности до 5.000 америчких долара за: набавку опреме/добијање сертификата/увођење индустријских стандарда/побољшање дизајна, брендинга или паковања/унапређење Система управљања квалитетом

II Менторска подршка у виду тренинга за:

 • Пословно планирање и учествовање у јавним набавкама
 • ХACCП стандард
 • Дигитални маркетинг и продаја

II Консултантска подршка за:

 • Технологију производње и пословно управљање
 • Дигитални маркетинг и онлајн продају

III Онлајн промотивна кампања за свих 10 корисника

IV Заједничко представљање на Етно сајму хране и пића у Београду 2021. године

Право учешћа на конкурсу имају:

 • Предузетнице/и
 • Мала и средња предузећа
 • Удружења
 • Задруге
 • Социјална предузећа

Услови за учешће на конкурсу:

 • Да имају регистровану прераду воћа и поврћа
 • Да су регистровани у АПР-у на територији општине Блаце, Куршумлија, Житорађа или града Прокупља
 • Да су регистровани најкасније до јуна 2019.године
 • Да имају потребне капацитете за реализацију предложене пословне идеје, одн. да поседују адекватне пословне просторије или имају важећи уговор о закупу пословног простора
 • Да нису у стечајном или ликвидационом поступку

Обавезе корисника који буду подржани:

 • Да у току реализације пословне идеје, одн. у периоду од 3 до 6 месеци након потписивања уговора, запосле минимум једно младо лице (18-30 година) на пословима од важности за пословну идеју и тражену инвестицију
 • Да обезбеде да најмање двоје запослених (1 руководилац и 1 запослени) редовно прате и присуствују обукама, тренинзима и консултацијама за унапређење пословања

Подносилац пријаве НЕ МОЖЕ да поднесе више од једне пријаве предлога пословне идеје.

Рок за пријаву на конкурс је од 2. новембра до 15. новембра 2020. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

Обавезна конкурсна документација:

 • Пријавни формулар (Анекс 1)
 • Биланс стања и Биланс успеха за 2018. и 2019. годину (предузетници са простим књиговодством, који не воде Биланс стања подносе само Биланс успеха. Предузетници који су у паушалном систему опорезивања уместо Биланса стања и успеха морају да предају потврду о промету по текућем рачуну регистрованом у банци за сваку пословну годину као и Одлуку о паушалном опорезивању)
 • Копија решења о упису у АПР
 • Копија статута удружења и оснивачког акта (за удружења)
 • Потврда о броју активних чланова (за удружења)
 • Потврда о броју запослених

Начин достављања пријава

Конкурс је отворен до 23.новембра 2020. године до 18 часова. Пријаве пристигле након овог времена неће бити узете у разматрање.

Смернице за подношење пријава, као и пријавни формулар могу се преузети са сајта www.divac.com/toplickiokrug, док сва питања у вези са процедуром пријављивања на конкурс можете поставити путем имејла bojana.kuzeljevic@divac.com или на број телефона 060/077 87 35 радним даном од 12 до 14 часова. Пријава се врши слањем пријавне документације искључиво електронским путем у ПДФ формату (потписана, печатирана и скенирана) путем онлајн форме на адреси www.divac.com/toplickiokrug. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или поштом) или уколико стигну на имејл адресу неће бити узете у разматрање. Фондација ће свакој пристиглој пријави доделити редни број, а списак пристиглих пријава биће постављен на  www.divac.com/toplickiokrug.

17. новембра 2020.

Продужен рок за подношење пријава на конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава и менторске подршке за реализацију пословних идеја у области прераде воћа и поврћа у Топличком округу

У оквиру пројекта „Подршка запошљавању младих у сектору воћа и поврћа у Топличком округу“ који  се реализује уз финансијску подршку Краљевине Норвешке преко пројекта „Норвешка за […]
16. новембра 2020.

Резултати тестирања од 15. новембра – тестирано 20 лица, осам пацијената позитивно на ковид

Према речима директорке Дома здравља Куршумлија, др Ураније Петровић, 15. новембра на корона вирус је тестирано 20 лица из Куршумлије. Резултати осморо пацијената су позитивни на […]
15. новембра 2020.

Резултати тестирања од 14. новембра – тестирано 27 лица, 11 пацијената позитивно на ковид

Према речима директорке Дома здравља Куршумлија, др Ураније Петровић, 14. новембра на корона вирус је тестирано 27 лица из Куршумлије. Резултати 11 пацијената су позитивни на […]
14. новембра 2020.

Резултати тестирања од 13. новембра – тестирано 17 лица, четири пацијента позитивна на ковид

Према речима директорке Дома здравља Куршумлија, др Ураније Петровић, 13. новембра на корона вирус је тестирано 17 лица из Куршумлије. Четири пацијента су позитивна на присуство […]