Актуелно

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, бр. II-02-24/2018-21, од 27.03.2018. године, а у складу са чланом 8.,9. и 10. Одлуке о постављању киоска („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013 и 16/2017), Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за постављање киоска, дана 12.04.2018. године, расписује,

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска

 1. У закуп се издају површине јавне намене на следећим локацијама:
  -Парк (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).
  -Зелена пијаца (А,Б).
  -Топличка (Б,В,Г,Д,).
  Скице са локацијама које су предвиђене за постављање киоска биће истакнуте на огласној табли у згради СО Куршумлија.
 2. Отварање писаних понуда ће се обавити дана 27.04.2018. године, у сали СО Куршумлија, са почетком у 10 сати.
 3. Површине јавне намене у закуп се издају на рок до 1 године.
 4. Минимални износ закупнине је 700,00 динара по м² за локације Парк 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; 500,00 динара по м² за локације Зелена пијаца А,Б; 300,00 динара по м² за локација Топличка Б,В,Г,Д.
 5. Заинтересовани за закуп површина јавне намене за постављање киоска, дужни су да писане понуде доставе, писарници Општинске управе, или поштом на адресу СО Куршумлија, ул. Пролетерских Бригада бб, најкасније до 9 сати 26.04.2018. године, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавни оглас за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска“, са напоменом НЕ ОТВАРАЈ, и притом приложе следећу документацију:
  -Копију личне карте,
  -Доказ о уплати гарантног износа од 50.000,00 динара, на благајни Општинске управе у Куршумлији, канцеларија бр. 18, или на уплатни рачун бр. 840-742152843-59, модел 97, са позивом на број 33-054.
  -Доказ о измиреним пореским обавезама из Одељења Локалне пореске администрације и доказ о измиреним обавезама према ЈП за уређење грађевинског земљишта „Куршумлија“.
 6. Комисија ће коначну одлуку о најповољнијем понуђачу донети на основу понуђеног износа за закупнину.
  Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне понуде.
  Комисија задржава право да пре доношења коначне одлуке затражи додатну документацију.
  Комисија није у обавези да посебно образлаже своју одлуку.
 7. Изабрани учесници у јавном надметању склапају уговор са Општином Куршумлија, у року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања.
 8. Изабрани учесници у јавном надметању су дужни да на закупљеним јавним површинама поставе киоске у року од 15 дана од дана склапања уговора са Општином Куршумлија.
 9. Закупац сам сноси трошкове постављања киоска и прикључка на инфраструктуру.
 10. Закупцу се гарантни износ урачунава у закупнину а осталим учесницима на јавном надметању гарантни износ се враћа.
 11. Све неопходне информације заинтересовани могу добити на телефон 064-8675253, контакт особа Небојша Филиповић.

КОМИСИЈА

1. Небојша Филиповић

2. Јелена Јовановић

3. Ивица Радовић

12. априла 2018.

Јавни позив за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, бр. II-02-24/2018-21, од 27.03.2018. године, а у складу са чланом 8.,9. и 10. Одлуке о постављању киоска („Сл.лист општине […]
11. априла 2018.

Обавештење – “школица спорта” почиње са радом од понедељка 16.04.2018. године

Поштовани корисници, обавештавамо вас да ће “школица спорта” почети са радом од понедељка 16.04.2018. године у терминима од 9:30h и 13:30h. Установа за спорт Спортски центар […]
10. априла 2018.

Васкршња честитка Туристичке организације општине Куршумлија

Туристичка организација општине Куршумлија поводом највећег хришћанског празника Васкрса свим грађанима општине Куршумлије упућује најсрдачније честитке.
10. априла 2018.

Васкршња честитка председника општине Куршумлија

Поводом највећег хришћанског празника упућујем најискреније честитке грађанима општине Куршумлија и свим верницима који прослављају Васкрс, за жељом да празничне дане проведу у миру, радости и […]